REKLAMACJE

Możliwości złożenia reklamacji przez Klienta:

x pisemnie w formie elektronicznej na adres e-mail: info@axox.eu lub

x pisemnie w formie papierowej na adres: Axox Media sp. z o.o., ul. Homera 219, 60-461 Poznań

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

x szczegółowych informacji dotyczących przedmiotu reklamacji

x daty wystąpienia wady

x rodzaju wystąpienia wady

x żądania reklamacyjnego

x danych kontaktowych składającego reklamację

Termin rozpatrzenia reklamacji

x do 14 dni kalendarzowych od momentu jej złożenia na piśmie.